1. ภาพกิจกรรม
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การบริหารแบบเขตพัฒนา (Smart One Team)
วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การบริหารแบบเขตพัฒนา (Smart One Team)... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดโครงการ"สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร ณ โรงเรียนวัดบ้านไทร อ.ประโคนชัย
วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 2 พบปะพูดคุยและรับชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." กับคณะผู้บริหารอำเภอประโคนชัย ณ โรงเรียนวัดบ้านไทร ตามโครงการ "สภากาแฟ ข่าว... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( ฉก.ชน. )
วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( ฉก.ชน. )... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 251 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะศึกษานิเทศ... อ่านต่อ...
next
prev
  1. แจ้งหนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. เผยแพร่งบทดลอง
งบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 61 วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 อ่าน 70
งบทดลองประจำเดือน พ.ค.61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 214
งบทดลองประจำเดือน เม.ย. 61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 147
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ
  3. แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561 วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 17080
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 913
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 2177
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 2066
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1785
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2557 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1705
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2559 วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 อ่าน 67
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 88
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 75
แผนพัฒนา 2561-2565 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 147
แผนปฏิบัติการ 2561 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 138
next
prev

"ครูดีศรี สพฐ.ตอนครูลัดดา" โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2