คำสั่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา

Attachments:
Download this file (br04.pdf)br04.pdf[ ]202 kB

ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Attachments:
Download this file (br03.pdf)br03.pdf[ ]827 kB

ระเบียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ว่าด้วยเขตพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561

Attachments:
Download this file (CCF09062018.pdf)CCF09062018.pdf[ ]1515 kB

ระเบียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561

Attachments:
Download this file (br02.pdf)br02.pdf[ ]238 kB