คำสั่ง สพป.บร.2 ที่ 28 / 2562 เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ

Attachments:
Download this file (เจ้าหน้าที่.pdf)เจ้าหน้าที่.pdf[ ]877 kB

คำสั่ง สพป.บร.2 ที่ 252/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Attachments:
Download this file (รอง.pdf)รอง.pdf[ ]2810 kB

ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Attachments:
Download this file (br03.pdf)br03.pdf[ ]827 kB

คำสั่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา

Attachments:
Download this file (br04.pdf)br04.pdf[ ]202 kB

ระเบียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561

Attachments:
Download this file (br02.pdf)br02.pdf[ ]238 kB