นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในฐานะศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดการออกประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

h1 h2

h3 h4

h5 h6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1936853039736661&type=1&l=5e2b651e00

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาภัค เปียกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายถาวร กุลวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และพบปะกับครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เด็กเติบโตเป็นคนดีอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กล่าวเน้นว่า ผู้ปกครองและชุมชนต้องสมัครใจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ควบรวมโรงเรียนกับโรงเรียนบ้านจรเข้มาก จึงจะสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ซึ่งโรงเรียนบ้านจรเข้มากอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร โดย ดร.นิคม ขันโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรเข้มาก กล่าวว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับเด็กนักเรียน ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน และครู ซึ่งจะสามารถทำให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มความคิด มีความกล้าแสดงออก และเด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

g1 g2

g3 g4

g5 g6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1934310136657618&type=1&l=34e64f61da

e1 e2

e3 e4

e5 e6

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3, เขต 4, สพม. เขต 32, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์” ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 คณะกรรมการประกอบด้วย นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. เขต 1 ประธานกรรมการ , นายวิชา มานะดี อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรรมการ , นายสมุทร สมปอง อดีต ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ,นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ , นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 , นางนิพา พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 คณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย IQA AWARD โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนจิตศึกษา โรงเรียนแกนนำอ่านออกยกชั้น โรงเรียน Leader in me โรงเรียนปลอดขยะ และอัตลักษณ์บุรีรัมย์

F2 F1

F3 F4

F5 F6

F7 F8

F9 F10

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1933476706740961&type=1&l=3224d5f7e4

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 11.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนวัดโคกเจริญ อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อคิด ให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่งดำเนินการโดย นายทรงพล ศิริรมยานนท์ ผอ.รร.วัดโคกเจริญ และคณะครู จากนั้น (เวลา 14.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวพรวิมล ระวันประโคน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินกอง และโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ในการนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พูดคุยกับคณะครู เพื่อติดตาม ตรวจสอบสภาพปัญหา เพื่อสามารถจัดทำแผนและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนผลกระทบต้องหารือครูและผู้ปกครองร่วมวางแผนแก้ไขต่อไป

d1 Small d2 Small

d3 Small d4 Small

d5 Small d6 Small

d7 Small d8 Small

d9 Small d10 Small

d11 Small d12 Small