วันที่ 15 มกราคม 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประกอบด้วยโรงเรียนใน 4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านกรวด โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอบ้านกรวด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแบ่งทีมการแข่งขันเป็น 4 ทีม มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการรวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านกรวดให้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

y1 y2

y4 y4

y5 y6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2001412603280704&type=1&l=786334e12f

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลับพลาชัย 2 ณ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 12 โรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน 7 ประเด็น ดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ

x1 x2

x3 x4

x5 x6\

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1986723751416256&type=1&l=84c5363075

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 และพลับพลาชัย 1 ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง และโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 25 โรงเรียน ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร่วมรับชมผลงานและแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 เหรียญทอง ชนะเลิศดันดับ 1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ด้วย

v1 v2

v3 v4

v5 v6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1973646439390654&type=1&l=f2fa7a6e04

วันที่ 4 มกราคม 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงาน ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

w1 w2

w3 w4

w5 w6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1986689178086380&type=1&l=9639b792bc

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประโคนชัย 7) ณ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านหนองเก็ม , รร.บ้านบ่อดิน , รร.บ้านไพศาลสามัคคี , รร.บ้านโคกมะขาม , รร.บ้านหนองอาแมะ , รร.บ้านโคกตะเคียนสามัคคี , รร.บ้านละลมพนู , รร.บ้านสังเคิล , รร.บ้านกะโดนหนองยาง , รร.บ้านร่มเย็นวิทยา และ รร.บ้านหนองไผ่ โดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำหนดประเด็นในการนิเทศฯ 7 ประเด็น ดังนี้

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 
3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 
4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 
5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น
6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์
7. โรงเรียนปลอดขยะ

จากนั้น (เวลา 13.00 น.) นิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประโคนชัย 8) ณ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านสี่เหลี่ยม , รร.บ้านแสลงโทน , รร.บ้านหนองบอน , รร.บ้านโคกเพชรไสยา และ รร.บ้านสารภี ซึ่งการออกนิเทศฯ ในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอย่างดียิ่ง

u1 u2

u3 u4

u5 u6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1972240509531247&type=1&l=fc367f5be3