นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต2 พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารอำเภอกระสัง ตามโครงการ "สภากาแฟ สพป.บร.2" สัญจร ร่วมรับชมและรับฟัง "พุธเช้าข่าว สพฐ." เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมติดตามรับทราบ นโยบายของ สพฐ.พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนสู้การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนร่วมรับชมและรับฟังในครั้งนี้ด้วย

k1 Small k2 Small

k3 Small k4 Small

k5 Small k6 Small

k7 Small k8 Small

k9 Small k10 Small

k11 Small k12 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะ พูดคุย และร่วมรับชม รายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” กับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพลับพลาชัย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพลับพลาชัย ตามโครงการ "สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร ณ โรงเรียนบ้านตะแบก อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพลับพลาชัย เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NT, O-Net และการอ่านออกยกชั้นเรียน

1 2

3 4

5 6

7 8

10 11

12 13

14

 

 

 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ มอบหมายให้ จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นทื่   ๒/๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอประโคนชัย จำนวน ๒๔ โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ คน

 DSC05318new DSC05297new

DSC05292new DSC05335new

DSC05300new DSC05376new

DSC05302new DSC05373new

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นทื่ ๓/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดและอำเภอพลับพลาชัย จำนวน ๒๙ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ คน

DSC05847new DSC05845new

DSC05848new DSC05857new

DSC05876new DSC05890new

DSC05892new DSC05903new

  

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์  สุขสำโรง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจ่าสิบเอกชัยยงค์  จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศีกษาในพื้นที่อำเภอกระสังและอำเภอห้วยราช จำนวน ๒๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๕๑ คน

DSC04719new DSC04733new

DSC04709new DSC04703new

DSC04751new DSC04760new