วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการจักรยานเพื่อการศึกษา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อมอบนโยบาย และการดำเนินงานตามโครงการ โดยกำหนดพิธีมอบจักรยานในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

S 106160185 S 106160154

S 106160172 S 106160190

S 106160200 S 106160204

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน  ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายของทางราชการ การจัดการแข่งขัน การตัดสิน และมอบหมายภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

S 14794764S 14802951

S 14794767S 14794769

S 14794770S 14794771

 

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บร. 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา สพป.บร.2 (ระดับสำนักงาน) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มในสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน

46033 46007

46012 46011

46023 46024

46025 46026

46027 46028

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดการแข่งขัน กรีฑา-กีฬา นักเรียน ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-28 ธ.ค. 2560 ณ สนามกีฬาในอำเภอห้วยราช โดยมี ร.ร.ในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ประโคนชัย อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย และ อ.ห้วยราช  

1512802501374

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อติดตามภารกิจงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

S 745498 S 745491

S 745492 S 745489