วันที่ 2 ธันวาคม 2561 (05.30 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 , จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองแปะ @บุรีรัมย์” ณ สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็นระยะทางวิ่ง 3.5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ทั้ง 5 เขต ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียน นักวิ่งอาชีพและสมัครเล่นจากจังหวัดต่าง ๆ และประชาชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

 j1 j2
 
j3 j4
 
j5 j6
 
j7 j8
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1940040379417927&type=1&l=90d702823e
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการถนนคนเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561

i1 i2

i3 i4

i5 i6

i7 i8

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1937083849713580&type=1&l=4edfcc1aa7

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาภัค เปียกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายถาวร กุลวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และพบปะกับครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เด็กเติบโตเป็นคนดีอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กล่าวเน้นว่า ผู้ปกครองและชุมชนต้องสมัครใจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ควบรวมโรงเรียนกับโรงเรียนบ้านจรเข้มาก จึงจะสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ซึ่งโรงเรียนบ้านจรเข้มากอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร โดย ดร.นิคม ขันโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรเข้มาก กล่าวว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับเด็กนักเรียน ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน และครู ซึ่งจะสามารถทำให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มความคิด มีความกล้าแสดงออก และเด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

g1 g2

g3 g4

g5 g6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1934310136657618&type=1&l=34e64f61da

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในฐานะศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดการออกประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

h1 h2

h3 h4

h5 h6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1936853039736661&type=1&l=5e2b651e00

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 คณะกรรมการประกอบด้วย นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. เขต 1 ประธานกรรมการ , นายวิชา มานะดี อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรรมการ , นายสมุทร สมปอง อดีต ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ,นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ , นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 , นางนิพา พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 คณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย IQA AWARD โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนจิตศึกษา โรงเรียนแกนนำอ่านออกยกชั้น โรงเรียน Leader in me โรงเรียนปลอดขยะ และอัตลักษณ์บุรีรัมย์

F2 F1

F3 F4

F5 F6

F7 F8

F9 F10

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1933476706740961&type=1&l=3224d5f7e4