เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (DMC) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

215489 Small 222431 Small

222432 Small 222433 Small

222434 Small 222435 Small

222436 Small 222437 Small

222439 Small 222443 Small

222444 Small 222442 Small

209585 209583

209582 209586

209587 209590

 209589 209588

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะครูธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Area Management Support System (AMSS++)งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชรินทร์ เรืองประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

 

เมื่อวันที่ 21มีค.2560 สพป.บุรีรัมย์2 จัดประชุมสัมนาการสร้างอุดมการณ์เทอดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 270 คน เพื่อให้ความสำคัญในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในการขยายผลแก่ครูและนักเรียน ให้มีความรักสามัคคี รักหวงแหนประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกธารณา คชเสนี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
26002 26020

2601126018

 

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่ง 4 คน ที่พิชิต 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปี 2559

Dekkeng4

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้พบปะ ชี้แจงข้อราชการและร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่เข้าประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

S 9216032 Small S 9216033 Small 

S 9216034 Small S 9216035 Small

S 9216036 Small S 9216037 Small