749700 Small 749698 Small

749699 Small 749704 Small

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ฟังเทศน์ เจริญพระพุทธมนต์ และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลากร ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 

 86943 Small86948 Small

86947 Small 87059 Small

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 1. นายสังคม จันทร์วิเศษ (ประธานกรรมการ) 2. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 3.นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้การดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ EBIT พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาหลักฐาน EB1—EB11 สำหรับสถานศึกษาคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์เก็บข้อมูล ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

5314257739636 Small 5314253039973 Small

5314253376749 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น.—16.30 น. บุคลากรครอบครัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกันออกกำลังกายด้วยกิจกรรม เต้นแอโรบิคแดนซ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกวันพุธ ข้าราชการควรออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง ณ ห้องประชุม สพป.บร.2

 3 Small 4 Small

6 Small 1 Small

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2559 ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม, นายกสมาคมผู้บริหาร, ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ, ศน. และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน รวม 57 คน 

 

นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2559 ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม, นายกสมาคมผู้บริหาร, ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ, ศน. และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน รวม 57 คน

 

2 139316 Small

11377 Small S 3301533 Small

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ศน. เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-บึงกาฬ) ครั้งที่ 66 และช่วงเย็น เวลา 17.00 น. ได้ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "ออนซอนงานศิลป์ถิ่นอีสาน หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ" ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด