เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561  นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บร.2  มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บร.2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โดยได้รับเกียรติจากนางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1  เป็นวิทยากรบรรยาย

 

20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0037  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0020

60149  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0006 

20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0004 0  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0004

60267  60146

กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

9411 9410

9409

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

S 106192925 S 106192912

S 106192932 S 106192929

S 106192929 S 106192920

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 "ห้วยราชเกมส์" ณ โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยสมซึงได้จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 และวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2560  โดยมีสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ.ห้วยราช เป็นเจ้าภาพหลัก

26001040 2088982184662890 966626390333938294 n 25659773 2088979457996496 1120821820851962701 n

25659783 2088980467996395 5197729759209431706 n 25994820 2088984224662686 4328465025168432434 n

26167816 2088980507996391 2330162795674898218 n 26001287 2088979624663146 1619803940904258135 n

25660310 2088992087995233 1256409773360164415 n

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการจักรยานเพื่อการศึกษา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อมอบนโยบาย และการดำเนินงานตามโครงการ โดยกำหนดพิธีมอบจักรยานในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

S 106160185 S 106160154

S 106160172 S 106160190

S 106160200 S 106160204