เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายกำพล กระมล รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดทางไกล VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายกรอบแนวทางดำเนินการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 (ม.1-ม.3) จาก สพฐ ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

20161031 105420 Small 20161031 105329 Small

20161031 113901 Small 20161031 111639 Small

20161031 105439 Small 20161031 105337 Small

20161031 105429 Small 20161031 105342 Small

 

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดทางไกล VDO Conference เรื่องการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 1477887049593 Small 20161029 090831 Small

1477887056062 Small 20161029 090817 Small

20161027 101000 Small 20161027 101012 Small

20161029 093955 Small 20161027 100557 Small

     วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดแข่งขัน “สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 12” ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายกำพล กระมล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการเปิดงาน
     สำหรับรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จากโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน โดยมีกติกาการแข่งขันและคุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนั้น ในแต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาตัวจริง 30 คน นักกีฬาตัวสำรอง 4 คน และต้องมีผู้นำทีม (หัวหน้าทีมที่เป็นนักเรียน) 1 คน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 1-3 คน ซึ่งนักกีฬาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุระหว่าง 10-12 ปี โดยนักกีฬาในทีมสามารถเป็นทีมชายล้วน หญิงล้วน หรือผสมชายหญิงก็ได้ในแต่ละทีม เข้าแข่งขัน 30 คน ผูกขาติดกัน แล้ววิ่งเป็นระยะทาง 50 เมตร คัดเลือกทีมที่สามารถทำเวลาได้ดีที่สุด 2 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคต่อไป
     ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่วิ่งสามัคคีเข้าเส้นชัยด้วยความเร็วดีที่สุด ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 11.31 วินาที ส่วนอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด (ทีม 1) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 11.59 วินาที อันดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา (ทีม 2) และโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 12.33 วินาที อันดับ 4 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา (ทีม 1) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 12.50 วินาที อันดับ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด (ทีม 2) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.35 วินาที อันดับ 6 โรงเรียนบ้านโคกระเหย เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 14.17 วินาที และอันดับ 7 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 14.66 วินาที

DSC00466 Small DSC00425 Small

DSC00432 Small DSC00484 Small

DSC00486 Small DSC00490 Small

DSC00495 Small DSC00496 Small

DSC00497 Small DSC00499 Small

DSC00505 Small DSC00510 Small

DSC00513 Small DSC00534 Small

DSC00538 Small DSC00543 Small

DSC00553 Small DSC00562 Small

DSC00580 Small DSC00587 Small

DSC00568 Small DSC00601 Small

DSC00613 Small DSC00609 Small

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทุกโรงเรียน จำนวน 425 คน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย หากมีความผิดปกติก็สามารถค้นพบและแก้ไขได้ทันท่วงที โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2 ได้เชิญนายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และคณะพยาบาลมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแก่ครูปฐมวัยและพ่อแม่ผู้ปกครองในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

22779 Small  186818 Small

186816 Small 186808 Small 

22802 Small 22792 Small

22776 Small 22777 Small

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเล็ก

เพื่อเป็นการรับทราบและวางแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้เผยแพร่การการออกเสียงประชามติ ในการประชุมที่โรงแรมรามากาเด็นร์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบในการนำสู่การปฎิบัติ โดยแบ่งเป็น 6 สัปดาห์ ตามขั้นตอน

DSC 5047 Small DSC 5048 Small

DSC 5049 Small DSC 5050 Small