เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย แจ้งนโยบาย และร่วมรับชม รายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” กับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอห้วยราช ตามโครงการ "สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร ณ โรงเรียนบ้านโชคกราด อ.ห้วยราช : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

1501 Small 1502 Small

1503 Small 1504 Small

1506 Small 1507 Small

1508 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Smart School Administrators the 21th Century) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 253 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางวิชาการ ใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร และผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเป็น Smart School Administrators โดยมีนางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ 

P1020277 Small DSCF3003 Small

DSCF3027 Small DSCF3038 Small

DSCF3042 Small DSCF3043 Small

DSCF3051 Small DSCF3059 Small

DSCF3094 Small DSCF3121 Small

DSCF3126 Small DSCF3129 Small

DSCF3133 Small DSCF3134 Small

DSCF3172 Small DSCF3175 Small

P1020274 Small P1020289 Small

P1020321 Small P1020315 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะ พูดคุย และร่วมรับชม รายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” กับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพลับพลาชัย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพลับพลาชัย ตามโครงการ "สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร ณ โรงเรียนบ้านตะแบก อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพลับพลาชัย เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NT, O-Net และการอ่านออกยกชั้นเรียน

1 2

3 4

5 6

7 8

10 11

12 13

14

 

 

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต2 พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารอำเภอกระสัง ตามโครงการ "สภากาแฟ สพป.บร.2" สัญจร ร่วมรับชมและรับฟัง "พุธเช้าข่าว สพฐ." เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมติดตามรับทราบ นโยบายของ สพฐ.พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนสู้การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนร่วมรับชมและรับฟังในครั้งนี้ด้วย

k1 Small k2 Small

k3 Small k4 Small

k5 Small k6 Small

k7 Small k8 Small

k9 Small k10 Small

k11 Small k12 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นทื่ ๓/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดและอำเภอพลับพลาชัย จำนวน ๒๙ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ คน

DSC05847new DSC05845new

DSC05848new DSC05857new

DSC05876new DSC05890new

DSC05892new DSC05903new