วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมีธุรการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จากนั้น นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อ.ประโคนชัย และที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการถนนคนเรียน ณ บริเวณสนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

m1 m2

m3 m4

m5 m6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1947033692051929&type=1&l=c70a10df69

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น อ.กระสัง โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช และ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จากนั้น นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” มีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย

l1 l2

l3 l4

l5 l6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1946997202055578&type=1&l=31f09e4c99

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 (05.30 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 , จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองแปะ @บุรีรัมย์” ณ สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็นระยะทางวิ่ง 3.5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ทั้ง 5 เขต ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียน นักวิ่งอาชีพและสมัครเล่นจากจังหวัดต่าง ๆ และประชาชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

 j1 j2
 
j3 j4
 
j5 j6
 
j7 j8
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1940040379417927&type=1&l=90d702823e
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 และมอบเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาที่อ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 โรงเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ได้ ทั้งนี้สถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

k1 k2

k3 k4

k5 k6

k7 k8

ติดตามข่าวสารเพิ่มเพิมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1942896965798935&type=1&l=aacfeecdd4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการถนนคนเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561

i1 i2

i3 i4

i5 i6

i7 i8

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1937083849713580&type=1&l=4edfcc1aa7