เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรท่านผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี
20160412 110639 Custom 20160412 110939 Custom 

20160412 111947 Custom 20160412 110225 Custom

20160412 111341 Custom 20160412 112718 Custom