เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ. รร.บ้านลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

711032 Small 711033 Small

711031 Small 711035 Small