5314257739636 Small 5314253039973 Small

5314253376749 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น.—16.30 น. บุคลากรครอบครัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกันออกกำลังกายด้วยกิจกรรม เต้นแอโรบิคแดนซ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกวันพุธ ข้าราชการควรออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง ณ ห้องประชุม สพป.บร.2