749700 Small 749698 Small

749699 Small 749704 Small

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ฟังเทศน์ เจริญพระพุทธมนต์ และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลากร ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์