เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้พบปะ ชี้แจงข้อราชการและร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่เข้าประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

S 9216032 Small S 9216033 Small 

S 9216034 Small S 9216035 Small

S 9216036 Small S 9216037 Small