นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทุกคน จึงได้ดำเนินโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ และมอบให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 3 วัน รวมจำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำเดอะพูลคลับ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
DSC09549 Small DSC09530 Small

DSC09448 Small DSC09329 Small

DSC09177 Small DSC09112 Small

DSC09096 Small DSC09016 Small

DSC08898 Small DSC08845 Small

DSC08834 Small DSC08667 Small