เมื่อวันที่ 21มีค.2560 สพป.บุรีรัมย์2 จัดประชุมสัมนาการสร้างอุดมการณ์เทอดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 270 คน เพื่อให้ความสำคัญในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในการขยายผลแก่ครูและนักเรียน ให้มีความรักสามัคคี รักหวงแหนประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกธารณา คชเสนี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
26002 26020

2601126018