209585 209583

209582 209586

209587 209590

 209589 209588

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะครูธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Area Management Support System (AMSS++)งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชรินทร์ เรืองประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2