เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (DMC) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

215489 Small 222431 Small

222432 Small 222433 Small

222434 Small 222435 Small

222436 Small 222437 Small

222439 Small 222443 Small

222444 Small 222442 Small