นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2559 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ระดับสถานศึกษาในสังกัด 231 รร.ๆ ละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

20160527 103643 Small 20160528 093021 Small 

20160527 092115 Small 20160527 092129 Small

20160527 092211 Small 20160527 092312 Small 

20160527 094328 Small 20160527 111032 Small

20160528 093056 Small 20160528 093115 Small