เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อติดตามภารกิจงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

S 745498 S 745491

S 745492 S 745489