สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดการแข่งขัน กรีฑา-กีฬา นักเรียน ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-28 ธ.ค. 2560 ณ สนามกีฬาในอำเภอห้วยราช โดยมี ร.ร.ในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ประโคนชัย อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย และ อ.ห้วยราช  

1512802501374