วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน  ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายของทางราชการ การจัดการแข่งขัน การตัดสิน และมอบหมายภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

S 14794764S 14802951

S 14794767S 14794769

S 14794770S 14794771