วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการจักรยานเพื่อการศึกษา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อมอบนโยบาย และการดำเนินงานตามโครงการ โดยกำหนดพิธีมอบจักรยานในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

S 106160185 S 106160154

S 106160172 S 106160190

S 106160200 S 106160204