วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 "ห้วยราชเกมส์" ณ โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยสมซึงได้จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 และวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2560  โดยมีสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ.ห้วยราช เป็นเจ้าภาพหลัก

26001040 2088982184662890 966626390333938294 n 25659773 2088979457996496 1120821820851962701 n

25659783 2088980467996395 5197729759209431706 n 25994820 2088984224662686 4328465025168432434 n

26167816 2088980507996391 2330162795674898218 n 26001287 2088979624663146 1619803940904258135 n

25660310 2088992087995233 1256409773360164415 n