เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561  นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บร.2  มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บร.2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โดยได้รับเกียรติจากนางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1  เป็นวิทยากรบรรยาย

 

20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0037  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0020

60149  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0006 

20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0004 0  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0004

60267  60146