ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 - 24 มกราคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2   

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2   

รร.บ้านเกียรติเจริญ รร.บ้านละหอกกระสัง รร.บ้านบ่อดิน  รร.บ้านร่มเย็นวิทยา รร.บ้านโคกมะขาม

รร.บ้านหนองอาแมะ และโรงเรียนบ้านหนองร้าน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

kok

b  k

lom  nong

la  lon