ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รร.บ้านกระสังสามัคคี  รร.บ้านสารภี  รร.บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รร.บ้านขามตาเบ้า  รร.บ้านถนน  รร.บ้านโคลด  รร.บ้านก้านเหลือง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1kasang  2sarape    

3kam  4tanon

5kod  6kadlong1

7kodtaken