ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ของโรงเรียนบ้านอโณทัย  โรงเรียนบ้านลำดวน  โรงเรียนบ้านสำโรง  โรงเรียนบ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  และโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

 

2anotai2  1anotai1      

3lomdon  4somlong

5patatbu 21777

6nara