ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ของโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านโคกเบง และโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

janang1  janang2

nongkam3  kokyong5

kokbang7  sayte8

 nongkam4  kokbang6