วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะใหม่ ว21/2560

20180513 081055 

20180512 102418 20180512 125800

20180512 125252 20180512 103822