วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์  สุขสำโรง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจ่าสิบเอกชัยยงค์  จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศีกษาในพื้นที่อำเภอกระสังและอำเภอห้วยราช จำนวน ๒๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๕๑ คน

DSC04719new DSC04733new

DSC04709new DSC04703new

DSC04751new DSC04760new