วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ มอบหมายให้ จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นทื่   ๒/๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอประโคนชัย จำนวน ๒๔ โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ คน

 DSC05318new DSC05297new

DSC05292new DSC05335new

DSC05300new DSC05376new

DSC05302new DSC05373new