เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Smart School Administrators the 21th Century) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 253 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางวิชาการ ใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร และผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเป็น Smart School Administrators โดยมีนางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ 

P1020277 Small DSCF3003 Small

DSCF3027 Small DSCF3038 Small

DSCF3042 Small DSCF3043 Small

DSCF3051 Small DSCF3059 Small

DSCF3094 Small DSCF3121 Small

DSCF3126 Small DSCF3129 Small

DSCF3133 Small DSCF3134 Small

DSCF3172 Small DSCF3175 Small

P1020274 Small P1020289 Small

P1020321 Small P1020315 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/ chart