เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( ฉก.ชน. ) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียน ประจำปี 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกุลจิรา โฉมไสว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าที่พันโทรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 และนายณรงค์ชัย ดีสม ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ครั้งนี้ : ภาพ/ข่าว โดยนายสายัณห์ เทศวงษ์ พนักงานธุรการ

1 Small 2 Small

5 Small 3 Small

 4 Small  6 Small

7 Small 8 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/chart