เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเพื่อเพิ่มการบริหารจัดการ และสั่งการผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2561 โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
วันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
วันที่ 17 กันยายน 2561
- ภาคเช้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการโรงเรียน ในอำเภอกระสัง และอำเภอบ้านกรวด
- ภาคบ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการโรงเรียน ในอำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 416 คน
และได้รับเกียรติวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายทวีรัตน์ เทพนะ ครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ช่วยราชการ สพป.สงขลา เขต 2
2. สิบเอกพงษ์พัฒน์ ปักกาโล นักทรัพยากรบุคคล สพป.มหาสารคาม เขต 2

 000 Small 00 Small

  1 Small 2 Small

3 Small 4 Small

5 Small 6 Small

7 Small 8 Small

9 Small 10 Small

11 Small 12 Small

13 Small 14 Small

15 Small 16 Small

17 Small 18 Small

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์-สพปบร2-1131681260240473/

chart