วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 คณะกรรมการประกอบด้วย นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. เขต 1 ประธานกรรมการ , นายวิชา มานะดี อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรรมการ , นายสมุทร สมปอง อดีต ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ,นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ , นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 , นางนิพา พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 คณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย IQA AWARD โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนจิตศึกษา โรงเรียนแกนนำอ่านออกยกชั้น โรงเรียน Leader in me โรงเรียนปลอดขยะ และอัตลักษณ์บุรีรัมย์

F2 F1

F3 F4

F5 F6

F7 F8

F9 F10

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1933476706740961&type=1&l=3224d5f7e4