นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในฐานะศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดการออกประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

h1 h2

h3 h4

h5 h6

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1936853039736661&type=1&l=5e2b651e00