วันที่ 25 มกราคม 2562 (เวลา 10.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ณ ห้องประชุมกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยราช ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระสัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11985/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม

 

 ข1 ข2
 
 ข3 ข4
 
 ข5 ข6
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2014604638628167&type=1&l=95df1a2e9d