นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2562 ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง VDO Conference หลังการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ค3 ค1

ค2 ค4

ค5 ค6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021673514587946&type=1&l=9310b22a10