วันที่ 30 มกราคม 2562 (เวลา 10.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เชิญโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงการวางแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562 โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจให้โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด และให้โรงเรียนทุกแห่งถือเป็นนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ฆ1 ฆ2

ฆ3 ฆ4

ฆ5 ฆ6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021716621250302&type=1&l=5bbb897883