วันที่ 30 มกราคม 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ง1 ง2

ง3 ง4

ง5 ง6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2021934754561822&type=1&l=e4fad20dd3