วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 21 กลุ่ม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงภารกิจงานที่สำคัญ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2) , การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงาน ณ ห้องประชุมกระสัง    (ชั้น 2) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ฑ1 ฑ2

ฑ3 ฑ4

ฑ5 ฑ6

ติดตามข่าวสารเพอ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2064531296968834&type=1&l=adc558392b