ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.2 ประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 ด้วยระบบออนไลน์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บร.2

ด1 ด2

ด3 ด4

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2070359553052675&type=1&l=24672d9a8c