วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการประเมินพัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ถ1 ถ2

ถ3 ถ4

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2071626472925983&type=1&l=7055ae7be4