วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีรับมอบและเปิดห้องประชุมสิทธิญาณโสภณเฉลิมพระเกียรติและป้ายโรงเรียนบ้านละลมพนู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห้องประชุมสิทธิญาณโสภณเฉลิมพระเกียรติ เดิมเป็นอาคารห้องประชุมชั่วคราวก่อสร้างจากไม้ทั้งหลัง และได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนจากพระครูสิทธิญาณโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย 200,000 บาท , พระครูพิศิษฏ์ธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านละลมพนู 40,000 บาท , ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี 2561 และ 2562 รวม 446,100 บาท และได้รับความเมตตาจากระครูสิทธิญาณโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย มอบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง และไมโครโฟนครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 711,100 บาท ในส่วนของป้ายโรงเรียนบ้านละลมพนู ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200,500 บาท ในการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโรงเรียนที่ชำรุด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

น1 น2

น3 น4

น5 น6

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2090143384407625&type=1&l=e5587a2b70