วันที่ 20 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ในสังกัด จำนวน 30 ราย พร้อมร่วมลงนามการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน การปฏิบัติตนในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมประโคนชัย (ชั้น1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ป4 ป1

ป3 ป3

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2091578517597445&type=1&l=ea6e688e20