วันที่ 1 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายสมพร สนสกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย ได้รับบรรจุแต่งตั้ง วันที่ 1 เมษายน 2562 และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่งานราชการ จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

รายงานตว คผช. 10462 ครบ ๑๙๐๔๐๑ 0001 รายงานตว คผช. 10462 ครบ ๑๙๐๔๐๑ 0007

รายงานตว คผช. 10462 ครบ ๑๙๐๔๐๑ 0008 รายงานตว คผช. 10462 ครบ ๑๙๐๔๐๑ 0003

รายงานตว คผช. 10462 ครบ ๑๙๐๔๐๑ 0005