วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดแข่งขัน “สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 12” ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายกำพล กระมล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการเปิดงาน
     สำหรับรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จากโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน โดยมีกติกาการแข่งขันและคุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนั้น ในแต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาตัวจริง 30 คน นักกีฬาตัวสำรอง 4 คน และต้องมีผู้นำทีม (หัวหน้าทีมที่เป็นนักเรียน) 1 คน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 1-3 คน ซึ่งนักกีฬาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุระหว่าง 10-12 ปี โดยนักกีฬาในทีมสามารถเป็นทีมชายล้วน หญิงล้วน หรือผสมชายหญิงก็ได้ในแต่ละทีม เข้าแข่งขัน 30 คน ผูกขาติดกัน แล้ววิ่งเป็นระยะทาง 50 เมตร คัดเลือกทีมที่สามารถทำเวลาได้ดีที่สุด 2 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคต่อไป
     ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่วิ่งสามัคคีเข้าเส้นชัยด้วยความเร็วดีที่สุด ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 11.31 วินาที ส่วนอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด (ทีม 1) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 11.59 วินาที อันดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา (ทีม 2) และโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 12.33 วินาที อันดับ 4 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา (ทีม 1) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 12.50 วินาที อันดับ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด (ทีม 2) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.35 วินาที อันดับ 6 โรงเรียนบ้านโคกระเหย เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 14.17 วินาที และอันดับ 7 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 14.66 วินาที

DSC00466 Small DSC00425 Small

DSC00432 Small DSC00484 Small

DSC00486 Small DSC00490 Small

DSC00495 Small DSC00496 Small

DSC00497 Small DSC00499 Small

DSC00505 Small DSC00510 Small

DSC00513 Small DSC00534 Small

DSC00538 Small DSC00543 Small

DSC00553 Small DSC00562 Small

DSC00580 Small DSC00587 Small

DSC00568 Small DSC00601 Small

DSC00613 Small DSC00609 Small