ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสุพจน์ ชาญประโคน เป็นประธานกรรม และนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ

a2 a3
a4 a6